Denne hjemmeside er et konkret og lettilgængeligt redskab for lærere og pædagoger til at bruge dans i skolehverdagen. Her findes korte dans-med-film, inspirerende danseopgaver, mulighed for at skabe egne dansefilm, med mere. Kodeord er bevægelse, musik, kreativitet, trivsel og fællesskab.

 

dans-en-film

skab-en-film

undervisningsmaterialer

køb-et-dansebesøg

årets-dans

kreative-opgaver

Top of Page