Dans din Musik
2657
page-template-default,page,page-id-2657,bridge-core-3.0.5,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-29.2,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive
 

Dans din Musik

Mini-uddannelse I 3 moduler.

Kreativt skabende dans og musik.

Denne mini-uddannelse giver pædagogerne redskaber til at introducere dans og musik  som kunstform i institutionen. Det er en forfriskende tilgang til bevægelse og lyd, hvor man oplever hinanden i nye sammenhænge via kunstens udtryks- og bevægelsesformer.
Kreativt skabende dans og musik taler meget til børnenes fantasi, og er et hit for både drenge og piger.
Pædagogikken er baseret på dialogisk filosofi og lægger op til, at børnene er en del af den skabende og kunstneriske proces.
Kreativt skabende aktiviteter vægter et frugtbart arbejdsklima højt. Der arbejdes på at skabe et inkluderende rum hvor alle er åbne og lytter til hinanden.

Forløbet handler om at tage fat om dans og musik som æstetisk funderet læring, hvor det er bevægelse og lyd, der udtrykker og kommunikerer.
Efter mini-uddannelses forløbet har du tilegnet dig undervisningskompetencer  inden for dans og musik, gennem aktiviteter som fremmer den kreative process.

De 3 moduler:

modul omfatter 2 dage á 6 timer
modul omfatter 1 dag á 8 timer
modul omfatter 1 dag á 8 timer

Ialt 28 timers undervisning.

For at skabe så godt et kreativt fundament for det lille barn, som muligt er det vigtigt at arbejde med bl.a. ; kropssprog, mimik og musisk forståelse.
Herudover når man indleder en udvikling af det lille barns udvikling er det vigtigt, at alle som er en del af denne udvikling arbejder sammen for at højne resultatet  og giver barnet de bedste forudsætninger.

Modulernes indhold :
Kursisterne præsenteres for lege og øvelser som er udviklet til brug I børnehaven. Nogle af øvelserne er grundøvelser som vil blive brugt på alle moduler med eksembler på hvordan man kan  bruge de samme øvelser med forskellige temaer.
Der vil på første modul være lagt mest vægt på kompetance udvikling af koordination, koncentration og kropsbevidsthed.
Vi lægger vægt på opmærksomhedstræning som styrker evnen til at samarbejde og iagttage andre. Kreativ udvikling kræver nærvær og fordybelse.

Vi tager udgangspunkt I sanserne og arbejder specifikt med labyrintsansen, følesansen og kinæstesisansen. Alle tre sanser er afhængige af hianden og hjælper alle kroppens bevægelser med bl.a at vurdere; rum og retning , hastighed og afstand.

CITAT
It is in playing that the individual child or adult is able to be creative and to use the whole personality, and it is only in being creative that the individual discovers the self.

 

 

Med fokus på forståelse af kunst og  kreativitet, leger vi med fortællingen, gennem dans og musik.
Hvordan kan man bruge de kunstneriske udtryk, dans og musik til at fortælle en historie. Vi sætter gang I en kreativ leg som finder nye måder at bevæge sig på og opleve glæden ved at bruge kroppen og fantasien.
Vi bruger musik til at vise om vi er glade, bedrøvede eller eftertænksomme.
For at udvikle det lille barns sprog og stemmeføring er udviklingen af motorikken en vigtig faktor . Med udgangspunkt I grundmotoriske principper sammensætter vi øvelser indeholdende dans og musik som udvikler sprog, fantasi og sociale kompentencer.

Gennem lege og små fortællinger, lærer barnet noget om kroppen og dens funktioner, det lærer at sætte ord på, hvad det gør og hvordan, hvor og i relation til hvem.

Dans og musisk stimulering, styrker barnets generelle og sproglige udvikling.
Dansen, musikken og sproget, der hører hertil, kan på den ene side være meget konkret og let tilgængeligt , hvad hedder de kropsdele, vi arbejder med, hvad hedder bevægelserne, retningerne, relationerne med hinanden, etc. og på den anden side være udtryk for mere abstrakte følelser, tanker og historier. I sidstnævnte perspektiv fungerer dans og musik, som en faktor, der bygger bro mellem det abstrakte og det konkrete .
Denne ekstra dimension, som bla. Dans og musik stimulerer, er særdeles værdifuld for mennesker, idet den åbner for flere sproglige/udtryksmæssige strenge at spille på. Dette er væsentligt, ikke mindst i  udviklingen af empati og demokratisk dannelse.