Dansetid - dans og bevægelse i skolen | Kurser
2653
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2653,ajax_fade,page_not_loaded,qode-page-loading-effect-enabled,,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Kurser

Kan man danse sig til en bedre indlæring?

Ja, det mener vi faktisk!

Går der en Einstein rundt i din klasse eller er der en Strauss eller en Bournonville ? Tager du afsæt i elevernes styrker, når du forbereder din undervisning?

”Udgangspunktet er, at alle er lige begavede. Intelligensbegrebet – IQ er ikke nok. Intelligens er et langt mere nuanceret begreb.”

Citat Howard Gardner

Derfor vil vi udfordre det klassiske intelligens begreb og vise andre veje til læring .
Vores formål er at fokusere på den vigtige balance mellem krop og intellekt, gennem dans som kreativ skabende lærings- og udtryksform.

Modulopbygning

Kurset Dansetid/Tid til dannelse! er fordelt over 4 moduler . Gennem de 4 moduler vil deltagerne dels opnå konkrete faglige kompetencer i arbejdet med dans som kreativ skabende proces, fokus på ledelseskompetencer, herunder klasserumsledelse og træning af relationskompetencer hos den fagprofessionelle samt fokus på arbejdet med relationskompetencer i forholdet både mellem elev-elev og voksen-elev. Det er muligt at tage et eller flere moduler.

Kursets indhold

Kort teoretisk oplæg:
I det danske undervisningssystem, er det almindeligt at undervise gennem oplysning, via formidling af viden. Det er mere usædvanligt at undervisning omfatter arbejde med kropslige egen erfaringer , egen erfaringer med relationelle samspil og øvelser med fokus på nærværende opmærksomhed og med udgangspunkt i vores naturlige medfødte kompetencer – åndedrættet, bevidstheden, hjertet, kroppen og kreativiteten.

I det kropsfænomenologiske perspektiv betragtes mennesket som ”forviklet”, det vil sige gensidigt og uadskilleligt forbundet med sin omverden ( Merleau-Ponty, 2014)
Det betyder at mennesket i kraft af at være i verden som et kropsligt væsen, altid er forbundet med sin omverden – både i det aktuelle nu og i et erfaringsbaseret perspektiv.
I det aktuelle nu er der lyde, lugte, synsindtryk og kropslige fornemmelser, som retter personens opmærksomhed mod noget bestemt, sådan som de kan opleves af personen i kraft af den kropslige, sanselige væren i verden.

I den pædagogiske praksis er det derfor også vigtigt, at vi i vores syn på og samtaler med og om børnene/ de unge har denne bevidsthed med os altid og hele tiden. Derfor vil vi præsentere og arbejde med teoretiske grundmodeller som afsæt for en fælles pædagogisk platform.

Dette udgangspunkt er vigtigt for vores ærinde – en kropsfænomenologisk tilgang til læring, hvor vores optagethed går på følgende tre hovedområder:

 • Ledelse af kreativt skabende processer
 • Relationel kompetence gennem kreativt skabende processer

Dansetid/Tid til dannelse! Indhold

Gennem de 4 moduler vil du få følgende:

En praktisk og teoretisk værktøjskasse – bestående af følgende elementer:

 • Præsentation af konkrete dansemoduler, hvor de kreative skabende/ æstetiske læreprocesser er i fokus
 • Teoretisk oplæg om dans som udtryksform – herunder forskellige modeller til brug i dette arbejdsfelt
 • Konkrete værktøjer til styrkelse af klasserumsledelse
 • Konkrete værktøjer til styrkelse af relationskompetence – både hos dig selv og til børnene/ de unge , herunder arbejde med fokuseret nærvær og yoga
 • Teoretiske oplæg om relationskompetence som udgangspunkt for al læring
  Indblik i aktionslæring som arbejdsform.

Lise Grønbæk Nielsen

Lærer og ID-Coach

Ulla Krebs Bille

Koreograf og danseformidler
Praktisk information

Dansetid/Tid til dannelse! afvikles på Idrætshøjskolen i Århus, hvor der er mulighed for overnatning hvis det er nødvendigt.

De 4 moduler afvikles over en periode på 4 uger , så der er mulighed for at prøve det af man har lært i praksis og vende tilbage og reflektere.
Modulerne afvikles således at deltagerne får mulighed for en fagpersonlig udvikling sammen med andre og henvender sig til alle pædagogisk professionelle, der har hvert barn på sinde.

Formen vil veksle mellem korte teoretiske oplæg samt masser af praktiske øvelser, så læringen erfares både gennem krop og sind. Samtidig vil der være mulighed for erfaringsudveksling med fokus på aktionslæring som grundlæggende udgangspunkt for egen fagpersonlig udvikling.

Forløbet handler om at tage fat om dansen som æstetisk funderet læring, hvor det er dansen og kroppen, der udtrykker og kommunikerer. Vi vil arbejde med forskellige dansestrukturer, både via improvisation og koreografi, der tager udgangspunkt i dansen som kunstform. Efter workshopforløbet har du tilegnet dig undervisningskompetencer inden for kreativ skabende dans.

Medbring
 • praktisk tøj man kan bevæge sig i
 • notesbog og pen
Datoer

Kusus A med opstart i uge 44, 2017

Tid til dannelse 1, mandag d. 30/10 kl.16.00 – 21.00
Tid til dannelse 2, tirsdag d. 31/10 kl. 9.00 – 15.00
Tid til dannelse 3, torsdag d. 16/11 kl. 9.00 – 16.00
Tid til dannelse 4, onsdag d. 22/11 kl. 9.00 – 16.00                                                    (man kan evt. overnatte på IHÅ til meget rimelig pris hvis man vælger at deltage i modul 1 og 2)

Kusus B med opstart i uge 2, 2018

Tid til dannelse 1, onsdag d. 10/01 kl. 9.00 – 15.00
Tid til dannelse 2, fredag  d. 19/01 kl. 9.00 – 15.00
Tid til dannelse 3, onsdag d. 21/02 kl. 9.00 – 15.00
Tid til dannelse 4, torsdag d. 01/03 kl. 9.00 – 15.00

Pris

Alle priser er inkl. forplejning. For alle fire moduler 7.500 kr.

For tre moduler 5.700 kr.

For to moduler 3.800 kr.

For et modul 1.950 kr.

Sted

Idrætshøjskolen Århus
Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Kontakt for mere info

Ulla Krebs Bille eller Lise Grønbæk Nielsen
Valdemarsgade 1G
DK – 8000 Aarhus C

Ulla
+45 23 42 50 24

Lise
+45 26 80 03 50

Tilmelding dig kurset straks!